Tre ting som om

Å se ut som om.

Det hjelper ikke om du ser ut som om om du ikke snakker og handler som om. Lenge før du møter et annet menneske, danner du deg et bilde. Er det en brannmann eller en politimann, en lege eller en sykepleier? Du ser det på utseende, det identifiserer den andre uten ord og fakter, og gjennom denne identifiseringen du gjør helt automatisk, nærmest uten å tenke, skaper denne personene en rekker forventninger hos deg. Forventningene går både på kunnskaper, ferdigheter og holdninger. En politimann i uniform skaper forventninger om at han har kunnskap om rett og galt, han anvender sine ferdigheter i møte med mennesker som har en uakseptable oppførsel, han viser med sine holdninger at han behandler mennesker med respekt, han er myndig og tar avgjørelser.

Du møter aldri en uniformert politimann i kassekøen på polet, selv om politimenn også drikker alkohol.

En gang ble sykkelen min forsøkt stjålet utenfor et butikksenter. Låsen ble ødelagt, men tjuvene fikk ikke låsen opp. Neste dag forsøkte vi med all slags verktøy å få skåret låsen over uten hell. Da ringte jeg brannvesenet og de tok saken en lørdag formiddag. Mine forventninger til en brannmann handler blant annet om at han har ferdigheter og kunnskaper til å skjære metall over.

På vei ned til butikkesenteret kommer jeg på at jeg kanskje skulle hatt med meg kvittering på at sykkelen faktisk er min. Det hadde jeg ikke tenkt på. Hva om de trodde at jeg hadde stjålet sykkelen? Mine forventninger til brannmennene var at de ville tro på min historie, som jo var sann. I min verden har brannmenn ferdigheter i å lese andre mennesker som trenger hjelp. Deres holdninger sammenfaller med deres kunnskaper og ferdigheter. De skar over restene av låsen og trodde på meg, slik jeg forventet.

Første gang min far kom på korttidsopphold på sykehjem ville jeg gjerne snakke med ansvarlig sykepleier. Jeg kikket rundt på avdelingen, det var flere pleiere der som så ut som sykepleiere og jeg spurt dem om det var en sykepleier jeg kunne få snakke med. Selv om de så ut som om de var sykepleiere var det ingen som handlet som en sykepleier.Tre pleiere snakket jeg med uten at de forsto, eller forsøkte å forstå meg. Da lurte jeg på om de kunne forstå hva min far sa. Forvirret gikk jeg derfra uten å få snakket med noen som kunne si meg noe om min demente far. Jeg hadde kjørt trettifem kilometer og hadde andre forvetninger. Ingen av mine forventninger var innfridd da jeg kjørte det trettifem kilometrene hjem.

Og ha et språk som om.

Det første inntrykket du har dannet deg av en person bør understrekes av måten han snakker på? Sykepleiere skal ikke banne og de skal tiltale pasienten med respekt. Politiet språk er tydelig, direkte men ikke uhøflig. Politiet ser deg rett i øynene og lytter til det du har å si om det ikke er en situasjon som krever noe annet.

Sykepleieren snakker tydelig slik at det er mulig å forstå hva hun sier, hun tilpasser kommunikasjonen etter den hun snakker med. Hennes kunnskaper tydeliggjøres av måten hun snakker på. Språket understreker det du allerede har sett og forsterker dine forvetninger til sykepleieren.

Handle som om.

Det hjelper ikke om en ser ut som om og snakker som om, om en ikke er. Den tragiske episoden på Utøya understreker dette. Han, hvis navn ikke bør nevnes, kledde seg som en politimann, han hadde også et språk som lokket de unge til seg, før han på bestialsk vi henrettet de unge en etter en. Handlingene hans samsvarte ikke på noen måte med forventningene de unge hadde til politiet. Mens de lå å ventet på at politiet skulle komme, agerte morderen som en politimann, lokket unge til seg i en felle. Når skal disse menneskene som overlevde noen gang tørre stole på en uniform?

For det manglet samsvar mellom utseende, dialog og handling, alle faktorene er med på å skape en overbevisning, og alle faktorene er like viktige. Dersom du utgir deg for å være sykepleier uten å se ut som en, sliter du litt med identifiseringen, men om du både snakker og handler som en sykepleier, vil dette kunne oppveie det manglende utseende.

Sykepleieuniformen er visket ut, profesjonene har mistet en viktig del av sin identitet, hvem er sykepleieren? Hvordan ser hun ut? Hvordan kan vi se hvem hun er, nå er hun blitt usynlig, pasientene må famle seg frem og lete etter henne blant mye annet personale. Finner pasienten henne?

Sykepleieren finnes i dag, men er lite synlig. Stolheten over en profesjon er borte i et arbeidsantrekk uten identitet. Hun er uten å se ut som om.