Intervjuguide

Problemstillingen er:

Skaper klær folk?

Innledning

 1. Jeg vil intervjue deg om ditt forhold til klær, men aller først vil jeg gjerne at du forteller meg litt om hvem du er?
 2. I dette intervjuet vil jeg stille deg spørsmål innenfor 7 kategorier som jeg finner relevant. Kategorien er klær, rolle, språk, estetikk, profesjon, kropp og identitet. Innenfor alle spørsmålene vil jeg oppfordre deg til å bruke eksempler i svarene dine. Et eksempel kan gi uttalelsene dine en dypere mening.

Klær

 1. Kan du beskrive for meg hvilket forhold du har til klær?
 2. Hvilke vurderinger gjør du når du kler deg?
 3. Hva legger du i begrepet mote, og hva betyr det for deg?
 4. Etikette er forklart som alminnnelige regler for dannet opptreden i selskapet, særlig innen hoffet og i diplomatiet. Selv om du ikke beveger deg i disse kretser, hva slags forhold har du til etikette?

Rolle

 1. I denne intervjusamtalen har du og jeg ulike roller. Hvilken rolle har du i denne situasjonen?
 2. Kan du gjøre rede for noen andre roller du har i samfunnet?
 3. Er det en sammenheng mellom din rolle og måten du kler deg på?
 4. Hvilken rolle spiller klær i ditt daglige liv?

Språk

 1. Språk er en avansert kommunikasjonsform. Den er både verbal og nonverbal. Når du møter et menneske, er det en sammenheng mellom hva du hører en person sier og hvordan han ser ut?
 2. Hva legger du i begrepet nonverbal kommunikasjon?
 3. Har du ulike klær i din garderobe som har ulikt språk?
 4. Hvorfor tok du på deg de klærne du har på deg i dag?

Estetikk

 1. Hva betyr estetikk for deg?
 2. På hvilken måte har klær en estetisk verdi for deg?
 3. Kan du beskrive det fineste plagget du har?

Profesjon

 1. Hva legger du i begrepet profesjon?
 2. På hvilken måte påvirkes en profesjon av klær?
 3. Er det en sammenheng mellom profesjonalitet og uniform?
 4. Ulike profesjoner har ulik status i samfunnet. Tror du at klær kan  påvirke profesjonens status?

Kropp

 1. Vi både er og har en kropp. Hva betyr kropp for deg?
 2. Kroppen er ikke bare fysisk, den er også psykisk. Kan psyken din påvirke klesvalget ditt? På hvilken måte?
 3. Er det en sammenheng i hvordan du kler deg og kroppen din?

Identitet

 1. Hva betyr identitet for deg?
 2. Kan klær skape identitet?
 3. Er det en sammenheng mellom din identitet og dine klær?

Avslutning

 1. Er det noe annet du ønsker å fortelle meg til slutt? Kanskje har du kommet på en episode eller en opplevelse som du ønsker å fortelle meg som du ikke fikk anledning til?