Skriveboblen

Jeg har lenge gått rundt og sett på den store, vakre skriveboblen som svever over meg. Vissheten om at jeg må inn i den er blandet med motstand, jeg vil og vil ikke, derfor beveger jeg meg i sirkler rundt den og holder meg langt fra inngangen til boblen, mens jeg leker med ordene med Per Gynt’ske krumspring. Jeg vet jeg må inn i boblen og kjenner at jeg er i ferd med å gjøre meg klar til et liv der inne. Heretter skal jeg bare ut av boblen innimellom når jeg selv planlegger det.

For å få adgang til skriveboblen må jeg kunne svare på tre spørsmål.

Det første er spørsmålet er nesten av eksistensiell karakter, hvem er jeg som skriver og hvilken rolle har jeg?

Det neste spørsmålet er faktisk av mer faglig karakter, hva er det jeg vil formidle, hvorfor lager jeg dette nettstedet fullt av tekster, hva er mitt budskap og hvordan vil jeg nå frem?

Det tredje spørsmålet er hvem jeg skriver til eller for?

Spørsmålene er enklere å formulere enn å besvare. Derfor går jeg som katten rundt den varme grøten, mens jeg har et brennende ønske om å være en nisse som får julegrøten servert foran seg. Hvem er jeg som skriver, katten eller nissen.

Jeg vil nå ta for meg spørsmålene en etter en og søke å finne noen svar.

Hvem er jeg som skriver?

Jeg er kvinne, mamma, kjæreste, kollega, leder, gruppemedlem, humørspreder, venninne, veileder, lektor, student, sykepleier, blomsterelsker, sjåfør, kunstner, syerske, strikkerske, brodøse, jogger, kostymesjef, designer, skribent, fjellvandrer, seiler, kunde, mormor, reisende, passasjer, datter, fagperson og enda mye mer.

Alle mine roller har forsterkninger i positiv eller negativ retning, en kvinne kan være pen eller stygg, stor eller liten, høy eller lav, blid eller sur. En hver rolle har i seg disse konteksttuelle dikotomiene, sammen med høye mennesker er jeg lav, sammen med lave mennesker er jeg høy, sammen med gamle mennesker er jeg ung og sammen med unge er jeg gammel. Rollens form får sitt uttrykk i relasjon til andre roller.

Alle disse rollene jeg spiller, alternerer jeg i, de er steder i min eksistens. Noen av rollen går i hverandre, mens andre er strengt adskilt.

Skribentrollen er en lukket del, en litt privat side som i hele mitt skrivende liv har vært forbeholdt dagbokpermer skjult i en skuff. Derfor er dansen mellom det private og det personlige vanskelig å skille. Jeg vet at man skal vokte seg for å bli for privat, men hvordan skal jeg da klare å være personlig? Kanskje er tanken med en dagbokskuff som jeg til enhver lar være nedlåst, en god metafor for å skille ut det private. Samtidig er det private så oppslukende at det må skrives ned før jeg kan skrive noe annet. Å skrive i tredje person er et litterært grep jeg har forsøkt på for å skape den nødvendige distanse mellom det å være personlig og og privat.

Men hvem er det som lager dette nettstedet? Jeg bestemmer at det er fagpersonen og kunstneren i meg som skaper nettstedet Klær skaper folk. Fagpersonene er opptatt av sykepleiefaget, filosofien og fenomener, mens kunstneren er opptatt av estetikken og klær som kunstnerisk uttrykk. Ingen av disse rollene behøver å bli for private, selv om de er knyttet til et personlig engasjement. Men jeg må jobbe litt med begrepene privat og personlig. Jeg må også se nærmere på hva jeg legger i begrepet fagperson og hva jeg legger i begrepet kunstner.

Hvorfor lager jeg dette nettstedet?

Fordi jeg ønsker å lære mer om hvilke sammenheng det er mellom klær og folk, er det slik at det er en sammenheng, skaper klær folk? Hvordan skal jeg få svar på dette spørsmålet? Klær har mange funksjoner, det handler ikke bare om å holde seg varm. Derfor har jeg valgt å se på ulike dimensjoner av det å kle seg ved å se klær i lys av ulike begreper. Hva er klær, hva er estetikk, har klær et eget språk, klær og kropp, klær og roller, er klær en del av folks identitet. Jeg vil se på hva disse begrepene er generelt, for så å drøfte begrepene spesielt i forhold til klær, og hvilke relasjoner begrepene har med måten man kler seg på. På den måten håper jeg å finne ut av om det er sant at klær skaper folk?

Metoden er litterær, hvor jeg har samlet stoff om emnet, og satt inn en kontekst av klær. Innenfor hvert emne vil det være et intervju som belyser tema, dette for å samle meningsytringer om emnet. Jeg ønsker å intervjue ulike personer, gjerne uformelle intervjuer med fargerike personligheter, men minst et intervju med en kjent person. Gjennom disse intervjuene ønsker jeg å fange meningsbærende elementer som kan gi meg en utdypet forståelse av hva klær gjør med folk.

For det tredje, hvem skriver jeg til?

Min interesse for emnet har var ti mange år, det har gitt meg anledning til å drøfte tema med ulike personer i ulike yrker og sosiale grupperinger. Uten unntak opplever jeg et sterkt engasjement hos mine samtalepartnere. Om jeg nå holder fast ved at det er fagpersonen og kunstneren i meg som skaper dette nettstedet vil jeg definere leseren som:

1. Fagperson som er i yrke der klær og fag har en sammenheng.

2. Folk som ser på klær som en del av et kunstnerisk uttrykk.

Om du er en person innenfor en av disse katogoriene, vil du kanskje bruke litt tid på mitt nettsted?

Her er snarveier:

Hovedsiden

Estetikk

Profesjon

Identitet

Roller

Kropp

Språk