Teaterets identitet

Denne teksten er et forsøk på å se på identitet med utgangspunkt i et teater. Hva er teateterts identitet? Lar det seg beskrive? Hva er identitet?

PERSONLIGHET - KJØNN - KARAKTER - TYPE - SOSIAL TILHØRIGHET - KLASSE - UTDANNING - KOMPETANSE

Hva er teaterets steder? Inngangsdør inn til en foaje med servering og respesjon. Det er overgangen fra garderoben til toalettene og det er veien opp til de ulike salene, lille sal og store sal. Dette er liksom den delen av bygget som publikum møter. Men teateret har mange rom, det er baksiden med inngangen til alle som jobber i dette huset, for de kommer fra en annen kant, og blir møtt på en annen måte. Alt utgjør tilsammen husets identitet, og hver av delene må sees i sammenheng med resten.