06 aug

Profesjon og klær

Hva er en profesjon?

En profesjon har en standardistert utdanning som fører til en offentlig godkjenning. Sykepleiere søker fylkesmannen etter endt utdanning om offentlig godkjenning som sykepleiere. Dersom en ikke overholder profesjonens normer og verdier kan en bli fratatt sin offentlige godkjenning og mister dermed retten til å arbeide som sykepleier. En profesjon kjennetegnes ved at de har en fagforening som ivaretar profesjonenes interesser. Interesseorganisasjonen for sykepleiere i norge heter Norsk Sykepleieforbund.

Forbundet har ulike undergrupper som ivaretar interessenene til ulike faggrupper innenfor sykpleien. Disse gruppene er ulike spesialutdanninger relatert til et helsevesen som er mer og mer spesialisert. Eksempler på spesialutdanninger er:

 • Psykiatri
 • Kirurgi
 • Ledelse
 • Eldreomsorg
 • Demens
 • Gerontologi
 • Administrasjon og ledelse
 • Hygiene
 • Forebyggende helse, tidligere helsesøsterutdanning
 • Jordmor
 • Barnesykepleie
 • Operasjonssykepleie
 • Intensivsykepleie

En profesjons etiske retningslinjer er beskrivelser på forventninger til profesjonens adferd.

Hva vil det si å være profesjonell?

Hva kjennetegner sykepleieprofesjonen?

Hva er en Bachelor i sykpleie?

Tekster om profesjon:

Hard utenpå og myk inni.

Er sykepleie en profesjon?

Profesjon og uniform - en tekst skrevet av Peter Koren og Inga Gullhav

Uniformsreglement for sykepleiere

Hva betyr uniform for deg?

Legg til kommentar

You must be logget inn to post a comment.