02 aug

Identitet og klær

Identitet

Definisjon: Menneskets selvoppfatning, selvbilde og følelese av å være noe i seg selv uavhengig av andre.

Å ha en identitet kan beskrives som å være lik seg selv, identifiserbart ved hjelp av sin gjennomførthet. Identitet er først og fremst hva man faktisk er, hvordan man oppfører seg, hvordan man uttrykker seg og hvor man befinner seg. Identitet er en fysisk manifestasjon som fungerer i forhold til kvalifikasjoner og kompetanse, uttrykt både visuelt og verbalt på en gitt arena. Sykepleierens identitet er både en ytre og en indre kvalitet, den indre kvaliteten er forventninger til kvalifikasjoner og til kompetanse, de indre kvalitetene forstrekes av det visuelle uttrykk. Den sykepleiefaglige identitet synliggjøres dermed gjennom et samspill mellom indre og ytre kvaliteter. Disse kvalitetene kan ikke sees alene men uttrykkes i en form for samhandling der det visuelle og det verbale forstreker hverandre.

Identitet fremføres i tre akter:

  1. Utseende - en må se ut som en sykepleier
  2. Tale - en må snakke som en sykepleier
  3. Oppførsel - en må handle som en sykepleier

Vektingen av disse aktene kan variere, men når alle aktene er tilstede er identiteten tydelig og fremstår som en helhet. Det hjelper ikke å se ut som en sykepleier, dersom du ikke oppfører deg som en og snakker som en sykepleier. Det hjelper lite om du taler som en sykepleier om du ikke handler som en. Dersom du både taler og handler som en sykepleier, kan dette overbevise andre til å tro at du er sykepleier, selv om du ikke ser ut som en sykepleier. En tydelig identitet styrkes av en harmoni der elementene utseende, tale og oppførsel utgjør en helhet.

Selvbilde: Det bilde man selv har dannet av sin egen personlighet

Personlighet: Et samlebegrep på typiske kjennetegn ved et individs måte å tenke, føle og handle på i en rekke situasjoner over lengre tid.

Følelse: Inntrykk mottatt gjennom sansene.

Identitetskrise - Identitetskrise betyr i praksis at en person ikke finner seg helt til rette i det samfunnet og den sammenhengen personen lever i.

Linker til tekster om identitet:

Å speile en identitet

To mirror an identity

Teaterets identitet.

Identitetskrise av Sindre Edin Røyland, filosof. Dagbladet 27.12.08.

Klærne uttrykker identitet - nyansene avgjør grad av tilhørighet.

Legg til kommentar

You must be logget inn to post a comment.