07 aug

Sykepleieuniformen

In English

Til deg som bruker uniform i profesjonell praksis, og til deg som bruker klær som en måte å uttrykke deg på. Tror du at klær skaper folk?

Dette er et nettsted som skal bli en bok.
Forslag til bokens kapitler er her: Innhold

Spørsmål 1: Hvem er jeg som skriver?

Forfatter av dette nettstedet er Inga Gullhav, forsker, tekstilkunstner og skribent.

Spørsmål 2: Hva skriver jeg om?

Jeg skriver om hva klær gjør med folk. Med klær mener jeg både private klær og uniformer eller arbeidsantrekk. Med folk mener jeg oss mennesker generelt.

Jeg tror det er en sammenheng mellom hva folk har på seg og hvem de er.

Som forsker vil jeg se på hvilken betydning klær har for mennesker i ulike posisjoner, privat og profesjonelt.
Som kunstner vil jeg drøfte fenomenet klær som estetisk uttrykk. Hva betyr klær for hvordan folk sanser et annet menneske, og hvilke erkjennelser gjør mennesker seg på bakgrunn av det en ser og oppfatter.
Et fenomen er det et menneske sanser og erkjenner gjennom bevisstheten.
Som skribent forsøker jeg å sette ord på begrepene på en slik måte at leseren kan sanse fenomenene.
Fenomenene jeg har valgt er estetikk, språk, rolle, identitet, kropp og profesjon.

Spørsmål 3: Hvem skriver jeg til?

Jeg skriver til alle som har på seg klær på jobb. Med utgangspunkt i sykepleiere og deres behov for klær på jobb. Hva gjør arbeidsantrekket med sykepleieren? Påvirker klærne sykepleierens identitet? Hva gjør egentlig klær med folk? Jeg skriver til de som er sykepleiere, de som skal bli det og de som ansetter dem. Gjennom skrivingen håper jeg få frem betydingen av klær for en profesjon.
Som forsker henvender jeg meg til fagpersoner som benytter spesielle klær i sin yrkespraksis.
Som kunstner henvender jeg meg til fargerike personligheter som bruker klær som kunstnerisk uttrykk.
Som skribent søker jeg å overbevise mine lesere om at det er en sammenheng mellom hva du har på deg og hvem du er.

Metoden: Hvordan vil jeg gå frem?

Emnet har opptatt meg i mange år, helt fra den gang jeg tok på meg min første uniform.
Jeg har lest en masse om emnet, og holdt tema varmt gjennom samtaler med mennesker. Alle jeg kjenner har klær på seg hver dag, og enda har jeg ikke møtt noen som bryr seg om hva de har på seg eller for den saks skyld bryr seg om det de ikke vil ha på seg!
Deretter har jeg jobbet med å formulere en rekke påstander som jeg skal underbygge med teori.
Gjennom uformelle intervjuer som i noen grad har vært strukturert, søker jeg å finne meningsbærende elementer i folks oppfatning av det å kle seg, hva klær betyr for dem.
Jeg vil lage et nettsted som det er lett å navigere i, slik at folk som leser kan se sammenhenger mellom klær og folk, gjennom drøftinger vil jeg se om jeg kan forsvare mine påstander.
Nettstedet har fått en estetisk form som en lett kan navigere rundt i. Nettstedet er i prosess, det er også et nettsteds privilegium, forandringer kan komme fort og rimelig. En bok er ferdig når den er trykket. Målet mitt er at dette nettstedet kan leve videre og at den får oppmerksomhet.
Nettstedet skal belyses faglig og kunstnerisk. Nettstedet presenteres i ulike sjangere som fagtekster, prosaiske tekster og intervjuer. Fagtekstene skal gi nettstedet faglig tyngde, det prosaiske skal løfte nettstedet litterært, og intervjuer skal formidle meningsytringer for å gi teorien et annet perspektiv. Bilder og visuelle uttrykk skal understreke nettstedets budskap og gi det et estetisk uttrykk.
Her er snarveier:
Andre sider:
Mer om prosjektets bakgrunn, skriveboblen skrivelogg

Legg til kommentar

You must be logget inn to post a comment.