05 aug

Klær og rolle


Hvilken rolle har du? På hvilken måte avspeiler klærne hvilke rolle du har

Rolle: Det en skuespiller fremfører på scenen ( ordnett.no).

Er man en rolle eller spiller man noen rolle?

Er en rolle avhengig av et publikum?

Å fylle en rolle innebærer en form for begrenset frihet. Det vil si at de ligger en del normer og forutsetninger i en rolle som en må forholde seg til. I sykepleierollen ligger dette hjelpeperspektivet der en skal hjelpe den som ikke er i stand til å hjelpe seg selv. Det vil si at om jeg går på gata i sykepleieuniform og et menneske får et illebefinnende eller av en eller annen grunn ikke er i stand til å ta var på seg selv, forventes det av meg i min rolle at jeg gjør noe.

Selv uten uniform er det en handling som tillegges min profesjon, det ligger et sette forventninger til min rolle som sykepleier. det er en rolle jeg er og ikke en rolle jeg velger å gå ut og inn i. En skuespiller kan velge å gå ut og inn av sin rolle, selv om mange skuespillere bruker mye energi på å leve seg inn i rollen, er det en rolle med en begrensning på tid og sted.

Å være en sykepleier er ikke noe en blir, det er en prosess, en smertefull danningsprosess hvor ens identitet påvirkes og adferdsmønstre endres.

Sykepleieuniformen er en hjelp til å gå inn i rollen, den understreker din rolle. På samme måte som kostymene til skuespillerne skal understøtte og styrke skuespillerens karakter og rolle, er sykepleierenes uniform med på å styrke sykepleierens rolle i møte med pasienter og kolleger i et arbeidsmiljø.

Min undring er derfor om dagens uniformer understøtter dette?

Florence Nightingale kledde opp sykepleieren i det attende århundre for å klasse dem opp, da sykepleieryrket hadde lav status og rekruterte fra lavere samfunnslag. Sykepleieruniformen skulle underbygge sykepleiernes status i samfunnet ved å gi de klær som var representative for høyere sosiale klasser enn sykepleierne var rekrutert fra. Hun ville øke sykepleiernes status i samfunnet, både med teoretisk kunnskap basert på statistikk og forskning, og med synlige elementer som klær som statusbærende elementer.

En kald vinterdag betrakter jeg travle sykepleier på vei til sykehuset på jobb. Kvinnene, det var fleste av dem kommer til jobb i eksklusive klær, dyre jakker og kåper,noen i pels, mange av de kler seg som om de kommer fra høyere sosiale lag i det norske samfunnet.

Hva skjer i gaderoben? Fort og effektivt omdannes disse menneskene til en homogen gruppe

Karita Bekkemellom ble kjent som kjolestatsråden og hevder i dette intervjuet at kvinner som vil nå toppen må kle seg som menn.

Legg til kommentar

You must be logget inn to post a comment.